top of page

Mainonta ja mediasuunnittelu

Jotta mainontaa ja mediasuunnittelua voidaan tehdä tehokkaasti, on oltava ajantasaista tietoa mainonnan ja mediatilojen todellisista hinnoista, oikeat kontaktit ja syvä ymmärrys toimivista sekä monikanavaisista strategioista. Oikea kumppani onkin yritykselle kullanarvoinen sijoitus, sillä hyvän yhteistyön kautta varmistetaan, että markkinointibudjetti käytetään tuloksellisesti ja tehokkaasti, jolloin yritys voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.

 

Tuntemalla markkinan, oikeat kanavat ja kohdeyleisöt, voidaan räätälöidä kohdennettuja mainosstrategioita, jotka varmistavat maksimaalisen näkyvyyden ja tulokset sekä sen, että markkinointi tukee aidosti liiketoiminnan tavoitteita. Yleinen harhaluulo on, että markkinointi- ja mediasuunnittelua tarvitaan vain isoissa yrityksissä, vaikka todellisuudessa PK-sektorin yrityksillä menee vuosittain tuhansia euroja hukkaan median ja markkinointisuunnittelun puutteen vuoksi.

Miten aloittaa ja mitä odottaa?

Blogi (2).png

Mediasuunnittelun kulmakivet

Arvo Agendalla on ajantasainen tieto mainonnan hinnoista, mikä mahdollistaa realistisen budjetoinnin ja varmistaa, että mainonta on kustannustehokasta. Pitkäaikaiset suhteet mediataloihin ja muihin toimistoihin antavat asiantuntijalle mahdollisuuden neuvotella parhaista hinnoista ja ehdoista, lisäten mahdollisuuksia saavuttaa merkittäviä säästöjä. Arvo Agenda tuntee eri mainoskanavien vahvuudet ja heikkoudet sekä tietää, millainen taktiikka ja viesti resonoi kohdeyleisön kanssa parhaiten, mikä parantaa mainonnan tehokkuutta. Meillä on vahvaa ymmärrystä markkinoista, kanavista ja kohdeyleisöistä, mikä mahdollistaa räätälöityjen ja tehokkaiden mainosstrategioiden suunnittelemisen.

 

 


 

Hyvin suunniteltu mainonta parantaa asiakaskokemusta tarjoamalla relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaille. Lisäksi media- ja mainossuunnittelu auttaa erottumaan kilpailijoista ja luomaan kilpailuetua markkinoilla. Media -ja mainossuunnittelun tekijä huolehtii aktiivisesti kampanjan seurannasta ja analysoinnista, jolloin voidaan mitata mainonnan tehokkuutta ja tehdä tarvittavia muutoksia jatkossa. Arvo Agenda myös tarvittaessa ostaa median asiakkaan puolesta ja vastaa kokonaisuudesta täysin.

Mitä voidaan odottaa?

Maksetun median suunnitelma ja kilpailutus 3 980 € + alv

* Neuvoteltaessa mainoskampanjoista tai -ostoista asiantuntijan tieto oikeista hinnoista johtaa parempiin sopimuksiin, alennuksiin ja tehokkaampaan budjetin hallintaan. Tämä todennäköisesti myös vähentää virheinvestointeja ja varmistaa, että jokainen euro käytetään optimaalisesti. Kyse on hukkaan heitetystä rahasta.

bottom of page