top of page

Mainonnan analysointi & markkinointistrategia

Mitä tarkoittaa mainonnan analysointi?

Voi, kuinka paljon yritykset säästäisivät rahaa ja mainehaittaa, jos mainontaa mitattaisiin ja analysoitaisiin. Mainonnan analysointi on keskeinen osa liiketoimintaa, tarjoten syvällistä tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja mahdollistaen markkinointistrategioiden jatkuvan optimoinnin. Se ei vain mittaa ROI:ta ja kampanjoiden suorituskykyä, vaan antaa myös arvokasta tietoa asiakaskokemuksesta ja brändin maineesta.

 

Analysointi mahdollistaa faktoihin perustuvan päätöksenteon ja auttaa reagoimaan nopeasti muutoksiin, varmistaen resurssien tehokkaan käytön ja pitkäkestoiset suhteet asiakkaisiin. Markkinoinnin analysointi auttaa mittaamaan markkinointitoimenpiteiden ROI:ta (Return on Investment) eli niiden tuottamaa sijoitetun pääoman tuottoa. Tieto on olennainen liiketoiminnan kannalta, sillä se auttaa arvioimaan, mitkä investoinnit ovat olleet kannattavia ja missä voidaan mahdollisesti tehdä muutoksia resurssien tehokkaampaan käyttöön.

Arvo Agendan tavoitteena on varmistaa, että jokainen mainoseuro on investoitu mahdollisimman tehokkaasti.

 

Mainonnan analysoinnin avulla voimme optimoida kampanjoitanne reaaliajassa, kohdentaa resursseja tehokkaimmin ja maksimoida markkinointibudjettinne tuoton. Lisäksi, syvällinen ymmärryksemme mainonnan analytiikasta mahdollistaa meidän ennustamisen tulevia markkinointitrendejä ja sopeuttaa strategia vastaamaan muuttuvia markkinaolosuhteita. Valitsemalla Arvo Agendan kumppaniksenne, saatte käyttöönne asiantuntijatiimin, joka on omistautunut auttamaan teitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteenne.

Haluamme mainonnan analysoinnin lisäksi luoda perustan yrityksen markkinoinnin menestykselle. 

1.

Workshop

Aloitamme yhteistyömme syvällisellä kick-offilla, jossa pureudumme yrityksen aiempaan markkinointihistoriaan ja saavutettuihin tuloksiin. Tämä ensimmäinen askel luo perustan, kun asetamme selkeät ja saavutettavat markkinoinnin tavoitteet sekä määrittelemme markkinoinnin mittarit. Arvo Agendan asiantuntijat ovat tässä vaiheessa rinnallanne, varmistamassa, että jokainen tavoite tukee yrityksenne yleisiä liiketoiminnan päämääriä.

2.

Tilannekatsaus

Selkeä näkemys markkinoinnin nykytilasta. Arvo Agenda tarjoaa perusteellisen kirjallisen analyysin nykyisestä mainonnan tilanteestanne, korostaen sekä vahvuuksia että kehityskohteita. Tämä tilannekatsaus on välttämättömyys, jotta saatte selkeän kuvan siitä, missä seisotte markkinoinnin näkökulmasta. Se toimii perustana strategisille päätöksille, jotka ohjaavat yritystä kohti asetettuja tavoitteita.

3.

Markkinointistrategia

Tiedon ja tavoitteiden pohjalta tuotamme teille räätälöidyn markkinointistrategian. Tässä vaiheessa määrittelemme konkreettiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tavoitteidenne saavuttamiseksi. Olipa kyse sitten digitaalisen läsnäolon vahvistamisesta, vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämisestä tai puhtaasti uusasiakashankinnasta, Arvo Agenda luo selkeän ja toteutettavan suunnitelman, joka ohjaa toimintaanne kohti haluttuja tuloksia.

4.

Jalkauttaminen

Viimeisessä vaiheessa keskitymme siihen, miten uusi markkinointistrategianne viedään käytäntöön. Arvo Agenda tarjoaa asiantuntevaa tukea strategian jalkauttamisessa, varmistaen, että jokainen suunniteltu toimenpide toteutetaan tehokkaasti ja tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteenamme on varmistaa, että strategianne siirtyy paperilta käytäntöön, mutta myös tuottaa mitattavia tuloksia, jotka edistävät yrityksenne kasvua ja menestystä.

Hinta alkaen 5 780 € + alv  

bottom of page