top of page

Työnantajamielikuva & 
organisaatiokulttuuri

Työelämä, joka koostuu Z-sukupolvesta milleniaaleihin, alkaa olla vallitsevien ikäryhmien muodostama. Näitä ikäryhmiä ei johdeta pelolla eikä ylhäältä alas. Ketään ei tulisi johtaa niin, mutta onneksi nuoremmat polvet osaavat myös vaatia vastuullista johtamista. Työnhakijat ja työntekijät ovat yhä tietoisempia oikeuksistaan ja asettavat entistä korkeampia vaatimuksia työelämän suhteen.

 

Tämän vuoksi työnantajamielikuvan ja organisaatiokulttuurin kehittäminen on muuttunut yrityksille ensiarvoisen tärkeäksi. Kuitenkin sen merkitys ei rajoitu pelkästään rekrytointiin, vaan sillä on suora yhteys liiketoiminnalliseen menestykseen ja kannattavuuteen. Jos etsit rekrytekstien kirjoittajaa, emme ole oikea valinta, mutta jos haluat konkreettisen toimintasuunnitelman rekrytointiteksteineen, olemme oikea valinta.

Miten saada organisaatiokulttuuri tuottamaan? 

organisaatiokulttuuri

Organisaatiokulttuuri

Organisaatiokulttuuriin panostaminen on ainoastaan järkevää.

Jatkossa, kun avaatte avoimen työpaikan, saatte laadukkaita hakemuksia, koska yritykseen halutaan tulla töihin. Jos olette yrityksenä tiukassa tilanteessa, työntekijät joustavat, koska olette itsekin joustaneet. Ihminen haluaa aina hyvää itselleen, ja tämän esille tuomisessa olemme erityisen hyviä!

Sairauslomat ovat yksi konkreettinen ja yleinen esimerkki siitä, miten työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa suoraan yrityksen kustannuksiin. Hyvinvointiin panostava organisaatio voi vähentää sairauspoissaoloja merkittävästi. Sairauslomien kustannukset voivat muodostua huomattavaksi rasitteeksi yritykselle, ja näin ollen panostus työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin voi tuoda merkittäviä säästöjä.

 

 


 

Työnantajamielikuvaa esitellessä tuleville työntekijöille, nykyiselle henkilöstölle ja sidosryhmille on ensisijaisen tärkeää, että organisaation kulttuuri on todellisuudessa laadukas. Väärinkäsitysten välttämiseksi on oleellista, että esitetty kuva vastaa totuutta, sillä lyhytaikaiset keinot eivät korvaa pitkäjänteistä ja aitoa kulttuurityötä. Yrityksen uskottavuus voi kärsiä, jos esitetty kuva eroaa todellisuudesta, ja tämä voi heijastua pitkällä aikavälillä negatiivisesti yrityksen maineeseen. Työnantajamielikuvan muuttaminen heikoista lähtökohdista ei ole missään nimessä mahdotonta, mutta kivuliasta kyllä. Kulttuurin muutos vaatii aidosti tekoja erityisesti johdossa. Mutta ei hätää - olemme tässä hyviä.

Työnantajamielikuva

Kattava analyysi organisaatio nykytilasta ja toimintaehdotukset
4 820 € + alv

*  Sisältää laajan työntekijäkyselyn sekä haastattelut avainhenkilöille sekä suorittavalle tasolle. Lisäksi tähän kuuluu konkreettiset toimintaohjeet mitä muutetaan ja miksi.  Lisäksi yritykselle laaditaan kokonaan uudet rekrytointipohjat ja työnantajamielikuvan painopisteet. Palvelu on erittäin konkreettinen.

Miksi sinun tulisi panostaa tähän reilu 4 000 euroa?

Rekrytoinnin helpottuminen

Panostaminen organisaatiokulttuurin uudelleen muotoiluun ja työnantajamielikuvan kehittämiseen parantaa huomattavasti yrityksen rekrytointiprosessia kokonaisvaltaisesti. Vahva organisaatiokulttuuri ja mielenkiintoinen työnantajamielikuva houkuttelevat työnhakijoita.  Arvo Agenda pystyy rakentamaan strategian, joka korostaa yrityksen arvoja ja vetovoimatekijöitä, luoden kiinnostavan tarinan potentiaalisille työntekijöille. Tämä vähentää rekrytointikustannuksia ja varmistaa, että yritys houkuttelee parhaita osaajia.

Nykyisen henkilöstön sitoutuminen yritykseen

Arvo Agenda auttaa luomaan organisaatiokulttuurin, joka tukee työntekijöiden sitoutuneisuutta ja hyvinvointia. Vahva kulttuuri, joka arvostaa työntekijöitä, lisää heidän tyytyväisyyttään ja sitoutumistaan. Tämä puolestaan vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta, mikä on taloudellisesti kannattavaa. Kun työntekijät kokevat olevansa osa merkityksellistä ja tukevaa työympäristöä, se heijastuu myönteisesti heidän suorituskykyynsä ja yrityksen tuloksiin. Lisäksi on täysin selvää, että työhön liittyvät sairauspoissaolot vähenee, kun kuormitustekijät poistuvat. Miltä kuulostaisi esimerkiksi 10-30 % säästö työterveyskuluista?

Maine ja asiakastyytyväisyys

Autamme rakentamaan positiivista yrityskuvaa ja mainetta. Maine on kriittisen tärkeää niin uusasiakashankinnan ja nykyisten asiakkaiden jatkumon vuoksi. Asiakkaat arvostavat yhä enemmän yrityksiä, joilla on vahva eettinen kulttuuri ja vastuullinen työnantajamielikuva. Tämä vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen ja asiakkaiden pysyvyyteen. Positiivinen maine houkuttelee myös uusia asiakkaita, mikä taas  kasvattaa liikevaihtoa pitkällä aikavälillä. Panostus tähän on strateginen sijoitus, joka vaikuttaa positiivisesti sekä sisäiseen että ulkoiseen liiketoiminnan kehitykseen.

bottom of page