top of page

Markkinoija, tiedätkö mitä ostat?

Markkinoinnin ostaminen tehdään usein monimutkaiseksi. Monet markkinointipalveluita ostavat henkilöt eivät välttämättä ymmärrä täysin, mitä he ovat ostamassa, ja tämä johtaa usein turhiin kustannuksiin ja pettymyksiin tuloksellisuuden puutteen vuoksi. Kun laskuja alkaa kertyä useista eri suunnista ja satojen eurojen summat muuttuvat nopeasti tuhansiksi, on aika pohtia, onko markkinoinnin ostamisen taustalla riittävä ymmärrys.


On hyvin tärkeää ymmärtää, että markkinointi on laaja käsite, joka kattaa monia eri osa-alueita. Se voi sisältää digitaalista markkinointia, mainontaa, sosiaalisen median tuotantoa, sisältömarkkinointia ja paljon muuta. Kukin näistä osa-alueista edellyttää osaamista, ja tietämättömyys voi johtaa siihen, että yritys ostaa palveluita, joita se ei välttämättä tarvitse ja ennen kaikkea liian pienellä budjetilla jokaista.


Yritysten on tärkeää tehdä perusteellinen kartoitus omista tarpeistaan ennen markkinointipalveluiden ostamista. Onko tavoitteena lisätä brändin tunnettavuutta, saada uusia asiakkaita vai vahvistaa suhdetta jo olemassa oleviin asiakkaisiin? Yrityksen strategiset tavoitteet ja kohdeyleisö vaikuttavat suuresti siihen, millaisia markkinointipalveluita kannattaa hankkia. Lisäksi täytyy miettiä, mitä halutaan konkreettisesti saavuttaa. Millaiseen myynnin kasvuun ollaan tyytyväisiä? Mikä on ylipäänsä tavoite?


Toinen ongelma liittyy usein budjettiin. Monet yritykset saattavat ostaa markkinointipalveluita ilman selkeää käsitystä siitä, kuinka paljon niitä todellisuudessa tarvitaan ja varataan sitten budjetin sokkona. Tämä johtaa helposti tilanteeseen, jossa laskuja kertyy useilta eri palveluntarjoajilta, eikä yritys saa odotettuja tuloksia. Neljäsataa euroa tuolta, viisisataa euroa tuolta ja seitsemänsataa euroa tuolta. Ei kuulosta isolta summalta välttämättä, mutta entä jos investoisit mieluummin 1 500 euroa kuukaudessa yhdelle henkilölle ja tiedät saavasi 3 000 euron edestä uusia asiakkaita sillä?


Markkinoijien on myös oltava valveutuneita markkinointitekniikoista. Esimerkiksi hakukoneoptimointi (SEO) ja hakukonemainonta (SEM) voivat kuulostaa samankaltaisilta, mutta niillä on hyvin erilaiset tavoitteet, toimintatavat ja hinnat. Yrityksen on tärkeää ymmärtää, miten nämä kaksi voivat tukea toisiaan, tai vaihtoehtoisesti kumpi sopii paremmin sekä miten ne istuvat osaksi laajempaa markkinointistrategiaa.


Ammattilaiset auttavat yritystä ymmärtämään tarpeitaan, laatimaan realistisen budjetin ja valitsemaan oikeat markkinointipalvelut. Tärkeintä on avoin kommunikaatio ja yhteistyö, jotta molemmat osapuolet ymmärtävät, mitä odottaa. Suosittelemme, että älä koskaan osta markkinointia, ellet tiedä, mitä saat ja mitä ostat.


Tutki, selvitä tarpeesi ja tee viisas päätös. Tiedostava ja harkittu markkinointi-investointi tuo yrityksellesi positiivisia tuloksia ja välttää turhia kuluja.
8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page