top of page

Yrityksen brändiuudistus – milloin, miten ja miksi

Brändiuudistus on merkittävä askel minkä tahansa yrityksen elinkaaren aikana. Oikein ajoitettu ja suunniteltu uudistus kirkastaa yrityksen imagoa, saavuttaa uusia kohderyhmiä sekä vaikuttaa erittäin merkittävästi yrityksen myyntiin. Kuitenkin, kuten mikä tahansa suuri liiketoiminnallinen päätös, se vaatii huolellista harkintaa ja strategista suunnittelua. Eikä brändiä kannata muuttaa muuttamisen ilosta.mainonnan suunnittelu

Milloin on syytä miettiä kannattaako brändiuudistus


Brändiuudistusta kannattaa harkita silloin, kun yrityksen nykyinen brändi-ilme tai viesti ei enää vastaa markkinoiden nykytilaa tai yrityksen tavoitteita. Tämä voi ilmetä esimerkiksi yrityksen laajentuessa uusille markkinoille, kohdatessa uutta kilpailua tai kun yrityksen palvelut tai tuotteet kehittyvät merkittävästi. Myös yrityksen kohdeyleisön muutokset voivat olla peruste brändin päivitykselle, jotta pysytään resonanssissa muuttuvien asiakastarpeiden kanssa.


Mitä tarvitaan brändiuudistukseen


Brändiuudistus alkaa perusteellisesta nykytilan analyysistä, joka sisältää brändin vahvuuksien ja heikkouksien arvioinnin sekä kohdeyleisön nykytilan ymmärtämisen. Uudistusprosessi vaatii kirkkaasti määritellyt tavoitteet, joihin kuuluu uuden brändi-identiteetin kehittäminen: logo, värimaailma, sisältöstrategia ja muita visuaalisia elementtejä. Lisäksi, brändin viestinnän tulee olla johdonmukaista kaikissa kanavissa, jotta se tavoittaa tehokkaasti halutun yleisön. Brändiuudistus vaatii myös rahaa.Markkinointi

Mitä brändiuudistus maksaa


Brändiuudistuksen kustannukset vaihtelee huomattavasti riippuen projektin laajuudesta ja valituista palveluntarjoajista. Pienille yrityksille uudistus voi tarkoittaa vain muutamia tuhansia euroja, kun taas suuremmille yrityksille kustannukset voivat nousevat helposti satoihin tuhansiin euroihin. Kustannukset kattavat tyypillisesti suunnittelutyön eli konsultoinnin, markkinatutkimuksen, uuden brändimateriaalin tuotannon ja lanseerauskampanjan. Lisäksi on otettava huomioon piilokustannukset, kuten mahdolliset maineenhallinnan huomiointi sekä vanhojen markkinointimateriaalien päivittäminen. Brändiuudistus vaatii myös usein myös sisäisten prosessien uudelleenjärjestelyä, joka voi lisätä kustannuksia.


Milloin brändiuudistusta ei kannata tehdä


Vaikka brändiuudistus voi olla houkutteleva vaihtoehto monissa tilanteissa, on olemassa hetkiä, jolloin siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Jos yritys käy parhaillaan läpi taloudellisia vaikeuksia, brändiuudistuksen kustannukset ja riskit voivat pahentaa tilannetta. Myös silloin, kun yritys on jo vakiinnuttanut vahvan markkina-aseman ja asiakaskunnan, radikaali brändimuutos voi aiheuttaa enemmän sekaannusta ja vastustusta kuin innostusta. On tärkeää, että brändiuudistus perustuu todelliseen tarpeeseen ja selkeään visioon, ei vain hetkelliseen mielijohteeseen tai markkinointitiimin innostukseen.


Brändiuudistus on merkittävä investointi, mutta kun se tehdään oikea-aikaisesti ja oikeista syistä, se voi tuoda mukanaan uudistunutta energiaa, parantaa yrityksen markkina-asemaa ja vahvistaa asiakassuhteita pitkällä tähtäimellä.
Brändiuudistukset ovat usein herättäneet voimakkaita tunteita kuluttajissa, ja alla olevassa Ylen artikkelissa esitellään muutamia erityisen kohua herättäneitä tapauksia. Esimerkiksi Iittalan brändiuudistus sai aikaan paljon keskustelua ja kritiikkiä siitä, että ikonisen brändin tunnistettavuus kärsisi. Coca Cola puolestaan joutui perumaan 1980-luvulla juomansa koostumuksen muutoksen vastustuksen vuoksi. Myös muita tunnettuja brändejä, kuten Posti ja Eskimopuikko, ovat kokeneet samankaltaisia haasteita, kun yritetty uudistaa niiden ilmettä tai nimeä. Yritykset pyrkivät uudistuksilla vahvistamaan imagoaan, mutta kuluttajien reaktiot ovat olleet usein voimakkaita. Voit lukea lisää aiheesta Ylen artikkelista: Iittalan tuotemerkin uudistus aiheutti porun – muistatko nämä kuohuttaneet brändiuudistukset.


Ota yhteyttä, jos suunnittelet brändiuudistusta;

Janika Tommila

Janika Tommila Toimitusjohtaja 045 845 94493 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page