top of page

Tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä


Nimi: Arvo Agenda Oy
Y-tunnus: 3357920-7
Osoite: Hämeenkatu 26 A, 5 kerros
Postinumero: 33200
Postitoimipaikka: Tampere
Puhelinnumero: 045 845 9449
Sähköpostiosoite: hello@arvoagenda.fi

 


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Arvo Agenda Oy

Y-tunnus: 3357920-7

Osoite: Hämeenkatu 26 A, 5 kerros

Postinumero: 33200

Postitoimipaikka: Tampere

Puhelinnumero: 045 845 9449

Sähköpostiosoite: hello@arvoagenda.fi
Nimi: Janika Tommila
Sähköposti: janika@arvoagenda.fi


3. Tietosuojavastaava
Nimi: Arvo Agenda Oy
Y-tunnus: 3357920-7
Osoite: Hämeenkatu 26 A, 5 kerros
Postinumero: 33200
Postitoimipaikka: Tampere
Nimi: Janika Tommila

Sähköposti: janika@arvoagenda.fi

 


4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.


5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.


6. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen tai yksityishenkilön nimi, Y-Tunnus tai henkilötunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero


7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Tietosuojaseloste


8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla sekä WIX.com käyttöjärjestelmän kautta.


9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, palvella asiakkaita tarjouspyynnön kautta sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti
parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja ti-
etoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle
toimimiselle.


11. Rekisterin ja tietojen suojaus 
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tietojen suojaaminen Palveluntarjoaja on toteuttanut tarpeelliset tekniset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Rajoitamme pääsyn tietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on tarve saada tieto työnsä puolesta esimerkiksi vastatakseen yhteydenottoihin tai kehittääkseen Palvelua. Tiedostathan, että vaikka pyrimme turvaamaan tiedot, mikään järjestelmä ei pysty estämään kaikkia tietoturvaloukkauksia.


12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.


13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorek-
isteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rek-
isteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua
tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Tietosuojaseloste
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Suostumus tulee perua kirjallisesti ja pyynnöt käsitellään yhden (1) kuukauden kuluessa viestin vastaanottamisesta.

bottom of page